Wekelijkse groep

“Biodanza gaat over intens genieten van het moment. Als we in het hier en nu zijn, wordt het leven fantastisch en is elk moment vol van verrukking.
Biodanza is eigenlijk een heropvoeding in liefde”.
(Rolando Toro Araneda)

Het concept van Biodanza gaat niet uit van problemen, maar alleen van de gezonde aspecten in ieder van ons.
In de wekelijkse lessen versterken we onze gezonde aspecten waardoor we makkelijker toegang krijgen tot onze aangeboren potenties en deze beter kunnen ontplooien in ons dagelijks leven. Bovendien vergroten we hiermee ons vermogen om gezonde relaties te hebben met andere mensen en met de wereld in zijn totaliteit.

De doelstelling van Biodanza is dan ook gelegen in het verhogen van de kwaliteit van het leven.
Door wekelijks aan de les deel te nemen, wordt het individuele groeiproces gestimuleerd en kan deze doelstelling bereikt worden. Dit groeiproces wordt gestimuleerd door de combinatie van muziek, beweging en het contact met de andere mensen in de groep. De verbinding binnen de groep is dus een essentiële factor in Biodanza. In de groep geven we elkaar de geborgenheid om ons proces in alle rust en geleidelijkheid te gaan en nemen we de tijd voor de integratie van de verschillende aspecten in onszelf, de integratie met de ander en de wereld om ons heen.

Mensen die met Biodanza starten worden uitgenodigd om 3 keer mee te dansen om te ervaren of Biodanza bij hen past en daarna te beslissen of ze zich willen verbinden met deze groep om samen het avontuur met biodanza aan te gaan.

 

Maandag 5 september 2022:
Open kennismakingsavond voor slechts € 5,- pp

Tijd:
Maandagavond 20.00 – ca. 22.00 uur (ontvangst vanaf 19.45 uur)

Plaats:
Cultureel Centrum Sterrenburg
Dalmeyerplein 10
3318 CB Dordrecht

Jouw investering:
3 introductielessen: € 35,-

Je verdere investering is gebaseerd op een basisprijs van € 16,- per keer en 40 lessen per seizoen.

Je kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

Optie 1
Je betaalt 12 x € 40,- per jaar. Ofwel: via een vaste overschrijving maak je op elke 1e van de maand € 40,- over gedurende 12 maanden per jaar. Daarmee kom je op  € 12,- per lesweek. Dit is dus een abonnement dat ook doorloopt in de vakanties.
Mocht je onverhoopt moeten stoppen gedurende het jaar, dan praten we samen over een voor ons beiden redelijke opzegtermijn.

Optie 2
Je betaalt 4x € 135,- per jaar, steeds voor een periode van 10 lesweken, wat neerkomt op € 13,50 per lesweek.
De 4 betalingsperiodes gaan in op de volgende data: 5 september 2022; 14 november 2022; 6 februari 2023; 24 april 2023.

Voor beide opties geldt:
* als je gebruik maakt van het introductieaanbod of later instroomt, wordt dat verrekend met je eerste betaling
* bij speciale omstandigheden is altijd overleg mogelijk om de regeling individueel aan te passen en bij calamiteiten kan de betaling tijdelijk opgeschort worden. Voel je uitgenodigd om in zulke gevallen contact met me op te nemen.
* je betaling loopt door, ook als je er een keertje niet kunt zijn

Betalingen op bankrekening: NL13 ABNA 0485 2948 18 t.n.v. B.R.H. Engel

Het is fijn als je je even aanmeldt voordat je komt.
Voel je ook uitgenodigd om contact met me op te nemen als je vragen hebt of iets met me wilt bespreken.

Telefoon: 06 33 83 16 83
E-mail: engel@beatrijsbiodanza.nl