Verwante informatie

Organisaties:
International Biocentric Federation (IBF):
www.biodanza.org  

Vereniging van Biodanza-leraren Nederland, aangesloten bij de IBF:
www.biodanza.nl 


Biodanzaschool Eindhoven:
Start nieuwe opleidingscyclus: januari 2025
Kennismaken met de biodanza-opleiding in het Voortraject van 5 zondagen:
25 augustus 2024, 22 september 2024, 20 oktober 2024, 17 november 2024, 15 december 2024

www.biodanzaschooleindhoven.nl 


Wetenschap
:
Vanaf 1998 is een aantal evidence based studies uitgevoerd over de effecten van Biodanza door de faculteit van toegepaste psychologie van de Universiteit van Leipzig in samenwerking met de Universiteit van Buenos Aires. Daaruit kwam naar voren dat het regelmatig beoefenen van Biodanza positieve effecten heeft op zowel fysiologische aspecten (bloeddruk, huidreacties, immunologische respons) als op psychologische aspecten (regulering emoties, stressreductie, gevoel van welbevinden).

Voor artikelen hierover van het IBF-science department:

www.bionet.name


Webdesign
:
Mooie Dingen