Beatrijs Engel

In 2005 kreeg mijn leven een abrupte wending en mijn natuurarts raadde mij aan eens te ‘googelen’ op Biodanza. Je kunt dus rustig zeggen dat ik op doktersadvies met Biodanza begonnen ben.
En waarschijnlijk kreeg mijn leven juist daardoor een hele nieuwe wending!

Wat mij zo raakte, die eerste keer in de Biodanzagroep, was de vreugde, de aandacht voor elkaar, het gevoel echt gezien te worden, er te mogen zijn. Wat miste ik dat in mijn dagelijks leven!
Ik ben dan ook nooit meer weggegaan en dans tot op de dag van vandaag wekelijks in een groep als deelnemer.

Mijn proces in Biodanza bestaat vooral uit het heroveren van de dingen die voor mij van belang zijn, die al bij me hoorden toen ik een klein meisje was en waren ondergesneeuwd in het drukke leven van werkende moeder. Een proces van steeds meer thuiskomen bij mezelf, steeds completer, steeds meer Beatrijs en tevens steeds meer deel van het grotere geheel.

In 2007 ben ik de Biodanza-opleiding in Amsterdam gaan volgen, omdat ik Biodanza zo waardevol vond dat ik het ook graag door wilde geven. Vanaf 2010 heb ik wekelijkse Biodanzagroepen gefaciliteerd.

Het vanuit affectieve betrokkenheid mensen faciliteren in hun groei, is wel beschouwd altijd mijn levensmissie geweest. Dat heb ik jarenlang gedaan bij pubers in het MBO als docent Nederlands, bij individuele collega’s en teams als trainer en coach en natuurlijk bij mijn eigen opgroeiende kinderen en nu ook bij mijn kleinkinderen.

Het is voor mij een ongelooflijke vreugde dit nu ook via Biodanza te mogen doen, zowel in de wekelijkse groep, als binnen de Biodanzaschool van Eindhoven waaraan ik sinds 2013 verbonden ben als didactisch docent. Om ook hier een omgeving te scheppen waarbinnen mensen de veiligheid en stimulans kunnen ervaren om hun eigen weg van groei te gaan en hun leven steeds optimaler te kunnen leven.

De theorie en methodiek van Biodanza fascineert mij. Hoe meer ik me daarin verdiep, des te meer ik besef hoe bijzonder en compleet deze is, en eigenlijk ook zo eenvoudig. Ik heb daarom naast de Didactische training verschillende uitbreidingen en specialisaties gevolgd: Identiteit en de Vier Elementen, de Argonauten Missie, de Kring van Archetypen, Biodanza en ouderen, Identiteit en Zelfwaardering.

Genieten, passie en verbinding zijn kernwoorden die bij mij horen. Met Biodanza wil ik graag de immense vreugde over de heiligheid van het leven vieren in de ontmoeting met mezelf, de ander en de wereld om mij heen.

Elk zaadje in de natuur, en dus ook in onszelf, heeft groeikracht, de potentie om te bloeien en vrucht te dragen; de affectieve aandacht die in de Biodanzagroep centraal staat, vormt daar een voedingsbodem voor.